ضابطه جديد استفاده از دستگاه آب شيرين كن در گل خانه ها و سالن هاي پرورش قارچ خوراكي

بر اساس ابلاغيه جديد معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي؛ در کل استان براي منابع آب با سختي 4/5 ميلي موس بر سانتي متر، امکان استفاده از دستگاه آب شيرين کن به شرط اين که پساب توليدي حداقل 4 برابر ميزان آب شيرين شده باشد، امکان پذير خواهد بود.