عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در شورای مهارت استان

با تصویب کارگروه اشتغال استان که به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منایع استانداری اصفهان در تاریخ 28 اردیبهشت 1398 برگزار شد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، عضو شورای مهارت استان شد.

از اهداف این شورا، شناسایی موضوعات و تقویت مهارت های در حال، طراحی مدل صلاحیت حرفه ای، برنامه ریزی آموزشی برای کسب مهارت و پرورش نیروی انسانی متخصص  و ماهر می باشد.