فراخوان برگزاري کارگاه آموزشی “شناخت انواع ملخ و راه های مبارزه با آن” در تاريخ 11 ارديبهشت 1398

قابل توجه مسوولین فنی واحدهای گیاه پزشکی (بازآموزی)

به گزارش روابط عمومي سازمان، کارگاه آموزشی “شناخت انواع ملخ و راه های مبارزه با آن” روز چهارشنبه مورخ 11 اردیبهشت 1398 از ساعت 9 تا 12 در محل سازمان برگزار خواهد شد.

علاقه مندان ميتوانند برای ثبت نام، سریعا با معاونت آموزشی و فنی به شماره 37815360 تا 4 داخلی 104 و 114 تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است اولویت ثبت نام با مسوولین فنی واحدهای گیاه پزشکی (بازآموزی) می باشد.