فراخوان کارگاه بازآموزی مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

نظر به نامه 04/2862/98 مورخ 1398/06/17 طبق برنامه زمانی تدوین شده در جلسه  بازآموزی ویژه مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شهرستان های اردستان، اصفهان، برخوار، خمینی شهر، خوانسار، خوروبیابانک، دهاقان، سمیرم، فلاورجان، کاشان، گلپایگان، مبارکه، نطنز و نجف آباد روز سه شنبه مورخ 1398/07/23 رأس ساعت 9 صبح در محل سازمان برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است حضور تمامی مدیران عامل الزامی است.