فراخوان کارگاه بازآموزی کارشناسان صدور پروانه واحد دامپروری

نظر به نامه 04/2862/98 مورخ 1398/06/17 طبق برنامه زمانی تدوین شده برای کارشناسان صدور پروانه واحدهای گل خانه و قارچ خوراکی ودامپروری، دومین جلسه  بازآموزی ویژه کارشناسان واحد دامپروری در شهرستان های بویین و میاندشت، تیران و کرون، چادگان، خوانسار، خورو بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فلاورجان، لنجان، مبارکه و نجف آباد روز سه شنبه مورخ 1398/07/16 رأس ساعت 9 صبح در محل سازمان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است حضور تمامی کارشناسان الزامی است.