فرارسيدن زمان مناسب كنترل بيماريهاي شانكر باكتريايي هسته داران و شانكر سيتوسپورايي سيب و گردو

به اطلاع بهره برداران، تولیدکنندگان، کارشناسان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی می رساند:

با توجه به اهمیت بیماری شانكر باكتريايي درختان هسته دار و شانكر سيتوسپورايي سيب و گردو، به منظور کاهش خسارت بیماری های فوق؛ لازم است کلیه درختان زردآلو، آلو، بادام، هلو، آلبالو، گیلاس، سیب و گردو بوسیله ترکیب بردو 2 درصد (2 لیتر سم بردوفیکس در 100 لیتر آب) و یا اکسی کلرور مس به میزان 300 گرم در 100 لیتر آب؛ سمپاشی شوند.