قارچ کش متالاكسيل + هيدروكسيد مس (آر متيل آر) SC %22؛ محصولی برای کنترل سفيدك كركي گوجه فرنگي

به آگاهی مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش متالاكسيل + هيدروكسيد مس (آر متيل آر) SC %22 برای کنترل بيماري سفيدك كركي گوجه فرنگي مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی 2/5 در هزار قبل از گلدهی در مزارع، بطور موقت برای مدت 1 سال تصویب شده است.