لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

رییس سازمان مرکزی طی بخشنامه ای، لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی را ابلاغ کرد.


در این ابلاغیه آمده است: در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند کلیه قراردادهای مشاوره و پیمانکاری خود با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دستگاه های دولتی را از زمان اخذ پروانه اشتغال، از طریق پروفایل عضویت خود، ثبت و به سازمان اعلام نمایند. ضمناً امکان ثبت عدم فعالیت برای آن دسته از اعضایی که قرارداد ارایه خدمات با بخش خصوصی و دولتی نداشتند نیز در سامانه فراهم می باشند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در بررسی و تعیین عوامل امتیازآور فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال اعضا، صرفاً قراردادهایی که در سامانه سازمان ثبت و بارگذاری شده است ملاک عمل قرار می گیرد و در تمدید پروانه اشتغال نیز این موضوع لحاظ خواهد شد.
بر این اساس، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تکلیف فوق در استعلام و اصالت سنجی دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی وضعیت پروانه اشتغال ایشان به صورت نامعتبر اعلام خواهد شد.