مجاز بودن عرضه و فروش نهاده‌ها، خوراک دام و مکمل‌های غذایی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دامپروری (حقیقی و حقوقی)

نامه رییس سازمان مرکزی به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص مجاز بودن عرضه و فروش نهاده‌ها، خوراک دام و مکمل‌های غذایی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دامپروری حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی از سازمان در زير قابل مشاهده و بهره برداري مي باشد: