قابل توجه اعضای محترم و مراجعین محترم سازمان

به آگاهی می رساند به منظور:

رضايت اعضا و مراجعین محترم از خدمات سازمان

“طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان”

برای اولین بار در سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در تاریخ 1389/8/13 در شورای این سازمان تصویب و  به مرحله اجرا گذاشته شده است.
از این رو خواهشمند است با تکمیل فرم نظر سنجی زیر سازمان را در اجرای هرچه شایسته تر این طرح و اصلاح و بهبود روش های ارایه خدمات یاری فرمایید

مطمئناً به نظرات، انتقادها و پیشنهادهای شما پس از بررسی ترتیب اثر داده خواهد شد
صمیمانه از همکاری شما سپاسگزاریم