مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی؛ عنوان دفتر کار کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

جلسه هماهنگی فعالیت‌های مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان‌های آران و بیدگل، فریدن، دهاقان و سمیرم با حضور رییس و معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده انجمن‌های صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های یاد شده روز یکشنبه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

رییس سازمان در این جلسه با تاکید بر رتبه نخست استان اصفهان در صدور مجوز فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، به سامان‌دهی ۱۰۳ مرکز که از این تعداد ۷۳ مرکز مجری تشریفات و مراحل اداری صدور پروانه و مجوزهای بخش کشاورزی در استان هستند اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت فنی این مراکز و تسهیل در ارایه خدمات به متقاضیان به ویژه بکارگیری سامانه‌های الکترونیکی، سازمان استان اصفهان رتبه نخست صدور مجوزهای بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد.

مهندس تقی‌پور تاکید کرد همان‌گونه که محل کار پزشک مطب می‌باشد، محل کار کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نیز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی است و کلیه کارشناسان کشاورزی موظف هستند برای ارایه خدمات فنی و مهندسی؛ پروانه اشتغال دریافت کرده و فعالیت ایشان بدون این پروانه تخلف انتظامی محسوب می شود.

رییس سازمان تاکید کرد انجام امور مربوط به صدور مجوزهای بخش کشاورزی تنها یکی از کارکردهای این مراکز است و رسالت اصلی این مراکز باید اشاعه فناوری‌های جدید در جهت افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی با رویکرد دانش‌مزدمحوری باشد.

مهندس بقایی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نیز تاکید کرد: برای حمایت از این مراکز به ویژه ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، دولت باید بر اساس نظام واگذاری تصدی‌گری‌های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی؛ نسبت به برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی به این مراکز اقدام کند.

معاون برنامه ریزی سازمان، به لزوم نظارت بر عملکرد مراکز نیز اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته؛ کارشناسان سازمان به صورت سرزده از مراکز بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف یا عدم انجام تعهدات، در مرحله نخست تذکرات لازم را ابلاغ و در صورت عدم توجه مراکز، در مرحله بعدی بر اساس ضوابط سازمان علاوه بر جلوگیری از ادامه فعالیت؛ به هیات بدوی انتظامی سازمان معرفی خواهند شد.

گفتنی است در این جلسه تصمیماتی در خصوص نحوه عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان به ویژه برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری و حمایت از این مراکز اتخاذ شد.