مهلت “ثبت اطلاعات و تمدید رايگان پروانه اعضای دارای پروانه اشتغال سنوات قبل” تا پايان اسفند 1398

به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند پیرو ابلاغیه قبلی سازمان مرکزی مبنی بر “تسهیل صدور پروانه برای اعضای سازمان و عدم دریافت وجه از اعضاء دارنده پروانه اشتغال سنوات قبل برای ثبت اطلاعات و تمدید پروانه”، مهلت بهره مندی از تخفیف یاد شده تا پایان اسفند ماه سال جاری می باشد.

لذا با توجه به مهلت محدود باقیمانده، اعضای محترم برای بهره مندی از تسهیلات، با مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس www.agrineng.org اقدام لازم را انجام دهند.