نتایج اولیه کاربرد مزرعه‌ای سم قارچ کش رادوین

به اطلاع کلیه فعالان حوزه گیاه پزشکی و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی می رساند:

نظر به اعلام مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به تاریخ 1398/09/03 به آگاهی می‌رساند؛ با توجه به اهمیت موضوع، نتایج اولیه کاربرد مزرعه‌ای سم قارچ کش رادوین (ایپریدون + کاربندازیم) شرکت “تدبیر سم پارسا” برای عوامل خسارت زا در دست بررسی می‌باشد.