همایش بین المللی “بررسی مسایل اجتماعی نوآوری های بخش کشاورزی” در تاريخ 8 و 9 اردیبهشت 1398 برگزار شد

همایش بین المللی “بررسی مسایل اجتماعی نوآوری های بخش کشاورزی” در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 8 تا 11 صبح در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، همایش بین المللی “بررسی مسایل اجتماعی نوآوری های بخش کشاورزی” با حضور 162 نفر از دستگاه های اجرایی استان شامل سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی،  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و هم چنین تعدادی از اعضای سازمان برگزار شد.

در اين همايش آقای دکتر جف کینی مدرس دانشگاه ملبورن استرالیا به همراه آقای دکتر اورنگ تاکی عضو هیات علمی و رییس اداره مکانیزاسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به ارایه مدلی به نام ADOPT پرداختند که این مدل حاصل تحقیقات در مقطع فوق دکترا در سازمان تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع می باشد. بیشتر تحقیقات دکتر کینی بر روی کشاورزان مختلف شاغل در زمینه باغبانی، دامپروری و تولید انگور، پنبه، غلات و علوفه بوده و در کشورهای در حال توسعه تحقیقاتی را به همراه کشاورزان خرده مالک انجام داده است.

این همایش با اهداف زیر برگزار شد:

  • شناخت عوامل محیطی (فرهنگی، سنن، عقاید و جنسیت) موثر بر پذیرش ایده های نو در بین کشاورزان خرده مالک
  • شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیری کشاورزان
  • شناخت موانع و محدودیت ها در پذیرش فعالیت های نو در بین کشاورزان خرده مالک

در پایان مقرر شد این مدل با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در تعدادی از مناطق اصفهان به صورت پایلوت اجرا شود.