کارگاه آموزشی “پرورش زالو (مقدماتی)” برگزار شد

کارگاه آموزشی “پرورش زالو (مقدماتی)” روز سه‌شنبه مورخ 21 خرداد 1398 در محل سازمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی “پرورش زالو (مقدماتی)” روز سه‌شنبه مورخ 21 خرداد 1398 به مدت 5 ساعت در محل سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان و با حضور 12 نفر از علاقه مندان به اين رشته برگزار شد