کارگاه آموزشی “چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم” برگزار شد

کارگاه آموزشی “چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم” در روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 1398 از ساعت 8:30  به مدت 4 ساعت در محل سالن همایش های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که 134 نفر از اعضای سازمان، مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، کارکنان و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند؛ مباحث آموزشی مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی پیرامون نگارش نامه های اداری مطرح و آموزش داده شد.