افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی
افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی با حضور جناب آقای دکتر رمضان‌نژاد رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور