گزارش تصویری ملاقات مردمی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

📆 زمان: دوشنبه مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳

🏢 مکان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان