دستورالعمل حدود وظايف و اختيارات کارگروه گل­خانه و محصولات گل­خانه­ای

                            سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

 

مقدمه

محدودیت منابع آب کشاورزی و نیازمندی روزافزون جمعیت کشور به محصولات گیاهی از یک طرف و شرایط مطلوب تابش نور خورشید و افزایش هزینه­های تولید از طرف دیگر ضرورت توجه ویژه به تولید محصولات گلخانه­ای را به عنوان یکی از راهکارهای تامین نیازهای جامعه، اجتناب ناپذیر نموده است. آن چه در این میان حائز اهمیت است این­که توسعه­ی کشت­های گل­خانه­ای بر مبنای نیازهای کشور و با توجه به الگوی کشت، الگوی مصرف و نیز مباحث اقتصادی و نیز با استفاده از توان فنی و حرفه­ای کارشناسان کشاورزی و بهره­برداران آموزش دیده صورت پذیرد.

مستند به نشریه­های شماره­ی 472 و 474 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز دستورالعمل اجرایی نظام گلخانه­ای کشور ابلاغیه­ی شماره­ی 34008/020 مورخ 18/08/1389 وزیر محترم جهاد کشاورزی، به منظور بهره­گیری از ظرفیت­های بخش غیردولتی کشاورزی، استانداردهای سازی فرایندهای انجام کار، تدوین وظایف و تعیین نقش هر یک از واحدهای درگیر اجرای فرایند، کوتاه کردن زمان انجام کار و نهایتاً ارتقای بهره­وری تولیدات گل­خانه­ای ضوابط توسعه­ی گل­خانه­ها در کشور تدوین شده است. به منظور انسجام در انجام کار و نیز آگاهی از مشکلات موجود و ساماندهی شاغلین نظام گل­خانه­ای برای ارایه­ی خدمات مطلوب به بهره­بردارن تشکیل "کارگروه گل­خانه و محصولات گل­خانه­ای" در هشتمین جلسه­ی چهارمین دوره­ی شوری سازمان به تصویب رسیده است.

 

ماده 1- تعاریف

1)      سازمان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2)      کارگروه: کارگروه نظام گل­خانه­ای مصوب هشتمین جلسه­ی چهارمین دوره­ی شوری سازمان

3)      نظام گل­خانه­ای: نشریه­ی شماره­ی 474 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

4)      دستورالعمل اجرایی نظام گل­خانه ای: دستورالعمل اجرایی نظام گلخانه­ای کشور ابلاغیه­ی شماره­ی 34008/020 مورخ 18/08/1389 وزیر محترم جهاد کشاورزی

5)   مهندس مشاور: شخص حقوقی دارای رتبه و صلاحیت حرفه­ای مشاوره­ای از معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سازمان است که به منظور طراحی و راهبری پروژه­های ایجاد و احداث، بهسازی و نوسازی  و یا توسعه اطلاق و از سوی سازمان به متقاضی معرفی می­شود.

6)   پیمانکار: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای رتبه و صلاحیت حرفه­ای پیمانکاری مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سازمان است که به منظور اجرای نقشه­های محاسباتی و موقعیتی پروژه احداث، بهسازی و نوسازی و توسعه تایید شده مهندس مشاور اطلاق و از سوی سازمان به متقاضی معرفی می­شود.

7)      مهندس ناظر: شخصی حقیقی دارای رتبه و صلاحیت حرفه­ای از سازمان است که از سوی سازمان به متقاضی معرفی می­شود.

8)   مسوول فنی: مهندس دارای گواهینامه در رشته­های مرتبط با تولید محصولات گل­خانه­ای و پرورش قارچ­های خوراکی و دارای رتبه از سازمان که با گذراندن دوره های کارورزی عملی، مهارت و تخصص خدمات مهندسی تولید و نگهداری محصولات گل­خانه­ای و قارچ را کسب، و از سازمان، گواهینامه مسوول فنی دریافت کرده است.

 

ماده 2- اهداف کارگروه

1)      ایجاد بستر ارتباط موثر و هماهنگی بیشتر کارشناسان شاغل نظام گل­خانه­ای با یکدیگر و با تولیدکنندگان محصولات گل‌خانه‌ای و قارچ خوراکی

2)      شناسایی و انتقال مشکلات و موضوعات مربوط به اجرای نظام گل­خانه­ای و مشکلات مربوط به تولیدکنندگان در بخش اجرا به سازمان

3)      ایجاد بستر استفاده از نظرات شاغلین نظام گل­خانه­ای در فرایند تصمیم­گیری در خصوص نظام گل­خانه­ای

4)      روان سازی اجرای نظام­گل­خانه­ای از طریق پیشنهاد راهکارهای مناسب

5)      کمک به افزایش بهره­وری در واحدهای تولیدی محصولات گل­خانه­ای

6)      معرفی فناوری‌های جدید و استانداردهای قبل و بعد از تولید محصولات گل‌خانه‌ای به اعضای شاغل در حرف نظام گل‌خانه‌ای و تولیدکنندگان محصولات گل‌خانه‌ای و قارچ خوراکی

7)      پیشنهاد برگزاری کلاس ها، همایش‌ها و سمینارها،کارگاهها و بازدیدهای مختلف علمی و تخصصی و تاکید بر آموزشهای مهارتی

8)      ارایه‌ی پیشنهاد در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی اقدامات شاغلین نظام گل‌خانه‌ای

9)      پیشنهاد تعرفه‌های خدمات فنی و مهندسی شاغلین نظام گل‌خانه‌ای به شورای سازمان

10)   کمک به ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع‌رسانی به موقع در بخش‌های مختلف به منظور کمک به تولید و توزیع و صادرات محصولات

11)   کمک به ارتقای بهره‌وری از نیروی انسانی متخصص در رابطه با تولید و فروش و صادرات محصولات گل‌خانه ای و قارچ خوراکی

12)   پیشنهاد در خصوص نحوه ترغیب تولیدکنندگان و متخصصان در جهت برندسازی محصولات گل‌خانه‌ای و قارچ خوراکی برای صادرات

13)   زمینه سازی ارتباط بیشتر  با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای ارایه‌ی خدمات بهینه در حوزه های تولید و بازرگانی و بازآموزی شاغلین بخش از طریق سازمان

14)   ارایه‌ی پیشنهاد برای کنترل کیفی بهتر محصولات کشاورزی و تولید محصولات گواهی شده

 

ماده 3- حدود وظايف کارگروه

1)      برگزاری جلسات مستمر کارشناسی برای بررسی موضوعات ارجاع شده از طرف سازمان

2)      ارایه­ی پیشنهادهای کارشناسی در خصوص مسایل و مشکلات اجرای نظام گل­خانه­ای

3)      پیشنهاد برای هماهنگی بین مهندسین مشاور، مهندسین ناظر، پیمانکاران و مسوولین فنی نظام گل­خانه­ای و تولیدکنندگان

4)      ارجاع مصوبات جلسات به رابط کارگروه با شورای سازمان

5)      ارسال صورت‌جلسات، تهیه و ارایه‌ی گزارش‌های تحلیلی به صورت ماهیانه

 

ماده 4–ساختار کارگروه

1)      معاون برنامه­ریزی اشتغال و توسعه­ی تشکل­های تخصصی سازمان (رییس کارگروه)

2)      نماینده‌ی شورا در کارگروه‌های تخصصی شورای سازمان

3)      نماینده‌ی سازمان جهاد کشاورزی استان

4)      نماینده‌ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

5)      نماینده­ی اداره کل حفاظت  محیط زیست استان

6)      نماینده‌ی مهندسین مشاور نظام گل‌خانه ای استان

7)      نماینده‌ی شرکت‌های پیمانکاری نظام گل‌خانه ای استان

8)      نماینده‌ی مهندسین ناظر نظام گل‌خانه‌ای استان

9)      نماینده‌ی مسوولین فنی نظام گل‌خانه ای استان

10)   نماینده‌ی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

11)   نماینده‌ی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

12)   نماینده‌ی اتحادیه­ی تولیدکنندگان محصولات گل‌خانه‌ای استان

13)   دو نفر از تولیدکنندگان خبره محصولات گلخانه­ای و قارچ خوراکی با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان

14)   سایر افراد حقیقی و حقوقی حسب مورد با دعوت دبیر کارگروه و با هماهنگی رییس کارگروه

 

ماده 5- چگونگی برگزاری و اداره­ی جلسات کارگروه

از بین اعضای کارگروه یک نفر به عنوان دبیر انتخاب می­شود و جلسات کارگروه از طریق دعوت دبیر با هماهنگی رییس کارگروه حداقل یک بار در ماه در محل سازمان برگزار خواهد شد.

 

ماده 6- نظارت بر عملکرد کارگروه

دبیر باید با هماهنگی رییس کارگروه گزارش اقدامات و موارد پی‌گیری شده را هر سه ماه یک‌بار به شورای سازمان ارایه کند.

 

ماده 7- این دستورالعمل در 7 ماده در هجدهمین جلسه­ی چهارمین دوره­ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در تاریخ 2 تیر 1394 به تصویب رسید.

تعداد بازديد کنندگان:2825

آدرس : اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه (بلوار گل ها) - جنب مجموعه ورزشی زیتون
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان میباشد.
کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.
تلفن های سازمان : 64-37815360 031
دورنــگـــــــــــــــــار : 37815365 031
Email : info@agriengs.ir