بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
با سلام ،
اینجانب با مشخصات ذیل ضمن پذیرش شراطی مندرج در این فرم
تقاضای ثبت نام در دوره آموزشی:
* را دارم.
         
*نام *نام خانوادگی *نام پدر
     
*کدملی *تاریخ تولد *شماره نظام مهندسی
     
*شماره پرونده *گرایش تحصیلی * مقطع تحصیلی
       
*آدرس  
 
  *
         
تلفن منزل    *تلفن همراه    
       
*شماره فیش بانکی *مبلغ فیش *تاریخ واریز
     
وضعیت اشتغال وضعیت تاهل    
شرایط ثبت نام در دوره آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 
1-رعایت شئونات اخلاقی و مقررات در طی دوره الزامی است
 
2-وجه ثبت نام در صورت انصراف متقاضی تا 48 ساعت قبل از شروع دوره با کسر 15 درصد از هزینه مسترد می گردد و چنانچه متقاضی در زمان شروع کلاس ویا در حین آن از حضور در کلاس منصرف شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 
3-غیبت بیش از 1/6 مجموع ساعات کلاس موجب محرومیت از شرکت در آزمون و عدم صدور گواهی پایان دوره خواهد شد.
 
4-صدور گواهی نامه موفقیت در دوره منوط به کسب نمره 12(از 20)و نداشتن بدهی به سازمان می باشد.