آغاز توزیع بچه ماهیان گرمابی (کپور ماهیان) در استان اصفهان

اطلاعیه مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص آغاز توزیع بچه ماهیان گرمابی.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مجتبی فوقی؛ مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،  آغاز توزیع بچه ماهیان گرمابی (کپور ماهیان) در استان و طرح ماهی دار نمودن استخرهای آب کشاورزی را اعلام نمود.

تصویر نامه ارسالی در زیر قابل مشاهده می باشد: