اخذ پروانه بازرسی و نمونه‌برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن‌های گیاهی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

پیرو تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل استاندار استان اصفهان که در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ به امضای طرفین رسیده است، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان موفق به اخذ پروانه بازرسی و نمونه‌برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن‌های گیاهی در سطح استان شد.

بر اساس این گواهی که بنا به درخواست مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ سازمان، در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ هیات ارزیاب اداره کل استاندارد استان اصفهان مطابق با دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت‌های بازرسی کالا و به استناد تبصره ماده (۱۸) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد:
ماده ۱۸- سازمان می‌تواند به‌منظور ارایه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره- سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.
به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان صادر شده است، سازمان اجازه خواهد داشت نسبت به بازرسی و نمونه‌برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی در زمینه گروه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن‌های گیاهی اقدام نماید.

نحوه استفاده از ظرفیت فنی و تخصصی اعضای دارای پروانه اشتغال مرتبط سازمان به ویژه کارشناسان صنایع غذایی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برای اجرایی شدن فعالیت‌های مرتبط با این گواهی متعاقباً اعلام خواهد شد.