اعطای مشوق ‌های مادی و معنوی به نهاده “دانش” موجب ارتقای بهره‌وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی می‌شود

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نامه خود به وزیر جهادکشاورزی مطرح کرد:
اعطای مشوق‌های مادی و معنوی به نهاده “دانش” موجب ارتقای بهره‌وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم، دکتر شاهرخ رمضان‌نژاد در نامه خود به دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد آورده است: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رویکردهای مردمی کردن امور، نهاد سازی، سامان‌دهی و بهره‌گیری از دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان صاحبان دانش، اقدام به ظرفیت‌سازی و ایجاد شبکه غیردولتی، انتقال دانش با عنوان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به صورت کاملاً داوطلبانه، خصوصی و خود اتکا و با هدف هر دهستان حداقل یک مرکز، نموده و تاکنون بالغ بر ۱۶۰۰ مرکز خدمات، با حدود ۶۰۰۰نفر کارشناس متخصص راه‌اندازی شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: این سازمان سعی داشته با توانمندسازی این مراکز، زمینه اشتغال با شیوه دانش مزدمحوری به جای دستمزدمحوری را فراهم نمایند، به گونه‌ای که هزینه دانش نیروی انسانی متخصص این مراکز، به عنوان یک نهاده از طریق عقد قراردادهای سهم‌بری دانش از تولید از محل افزایش بهره‌وری و تولید تامین گردد.

شایان ذکر است در این نامه رییس سازمان مرکزی، اختصاص یارانه دانش برای اولین بار در دوره تصدی وزارت جهادکشاورزی برای توسعه شبکه انتقال و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی را از وزیر جهادکشاورزی خواستار شده است.