اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی مسوول فنی گل خانه (بخش اول-گروه پنجم)

شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسوول فنی گل خانه (بخش اول-گروه پنجم) که در تاريخ 28 بهمن 1398 برگزار شد؛ می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.