اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی “پرورش قارچ خوراکی “

شرکت کنندگان در دوره آموزشی آموزشی “پرورش قارچ خوراکی” که در تاريخ 7 اسفند 1398 برگزار شد؛ می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.