اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی پرورش ماهیان زینتی

شرکت کنندگان در دوره آموزشی پرورش ماهیان زینتی می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.