اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی “پرورش کاربردی شتر مرغ”

شرکت کنندگان در دوره آموزشی آموزشی “پرورش کاربردی شتر مرغ” که در تاريخ 1 اسفند 1398 برگزار شد؛ می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.