اعلام همکاری ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه مشترک رییس، مدیر اداری و مالی و مجری امور شاغلين حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان در خصوص نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی روز چهار‌شنبه ۱۷شهریور۱۴۰۰، در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس تقی‌پور رییس سازمان با اشاره به قانون تاسیس و آیین‌نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت در اجرای بند (۸) ماده (۳) قانون تاسیس سازمان به منظور حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه‌ای كشاورزی بهره‌مند می‌شوند، انجام هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مستلزم اخذ پروانه اشتغال از این سازمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف كشاورزی می‌باشد.

مهدی تقی‌پور افزود به استناد قانون تاسیس سازمان، حفظ و حمايت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و مهندسی و نیز رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی در زمره وظایف این سازمان است و هرگونه فعالیت کارشناسی، مشاوره‌ای، انعقاد قرارداد پیمانکاری، فروشندگی و عرضه نهاده‌های کشاورزی مشروط به ارایه پروانه اشتغال معتبر می‌باشد.

رییس سازمان اظهار داشت، اين سازمان دستورالعمل‌های خاص صنفي و حرفه‌ای از جمله شرايط و نحوه اعطای شماره نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعاليت را به استناد اختيارات حاصل از قانون تاسيس سازمان، تدوین و تصویب کرده است و شاغلان به حرفه و خدمات تخصصی مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی پس از دریافت پروانه اشتغال از اين سازمان با رعايت ضوابط و دستورالعمل‌های صنفی و حرفه‌ای مجاز به فعاليت و ارايه خدمات تخصصی اين حوزه در مناطق شهر و روستا می‌باشند و به منظور تحقق کامل این مهم و جلوگیری از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی خواستار همکاری فرماندهی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان شد.

در ادامه جناب سرهنگ هاشمی‌فرد، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با استقبال از طرح سازمان در نظام‌بخشی شاغلین حرفه‌ای تاکید کرد، آغاز همکاری‌های مشترک نیازمند دسترسی به بانک اطلاعاتی جامعی از شاغلان حرفه‌های فنی و مهندسی بخش کشاورزی دارای مجوز و پروانه اشتغال معتبر است و به موازات آن واحدهای متخلف نیز باید شناسایی شوند و با همراهی اداره نظارت بر اماکن عمومی و طی بازدیدهای مشترک مستمر در سطح استان نسبت به برخورد با مراکزی که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند، اقدام گردد به نحوی که در ابتدا با تذکر کتبی فرصت زمان محدودی به منظور اخذ پروانه اشتغال توسط این واحدها در نظر گرفته شده و در صورت استنکاف از قانون، با حکم مراجع قضایی نسبت به پلمپ مراکز فاقد پروانه اشتغال معتبر اقدام شود.

سرهنگ احمدی رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان نیز ضمن اعلام آمادگی کامل اداره نظارت بر اماكن عمومی افزود طی جلسات مشترکی که با سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار خواهد شد، شیوه انجام کار شامل بازدیدهای میدانی، شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه اشتغال معتبر صورت خواهد پذیرفت.