افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان با حضور جناب آقای دکتر رمضان نژاد؛ رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان اصفهان با حضور جناب آقای دکتر رمضان نژاد؛ رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در نخستین سفر رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به استان اصفهان، نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان شهررضا با حضور جناب آقای دکتر رمضان نژاد رییس محترم سازمان مرکزی، جناب آقای مهندس تقی پور؛ رییس سازمان استان اصفهان، جناب آقای دکتر آهون منش؛ نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، جناب آقای مهندس مرادمند؛ قائم مقام محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، جناب آقای دکتر رفیعی نژاد؛ فرماندار محترم شهرستان شهرضا، جناب آقای مهندس اسکندری؛ مدیر محترم هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و جناب آقای مهندس باقری؛ مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا افتتاح و آغاز بکار کرد.

دکتر رمضان نژاد در این مراسم گفت: همگام با آغاز گام دوم انقلاب و تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه مبنی بر ” نقش دانش و جوانان و مردمی کردن امور” ، بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، مراکز خدمات  کشاورزی غیر دولتی با هدف واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی راه اندازی می شوند. در این مراکز کلیه خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز کشاورزان، سرمایه گذاران و کارآفرینان ارایه خواهد شد.

وی ابراز کرد: این مراکز بصورت خود اتکا و متکی به دانش و اطلاعات و خدماتی که عرضه می کنند اداره شده و فعالیت می کنند. دانش گستری، انتقال و اشاعه فن آوری ها و روش های نوآورانه و جدید با هدف افزایش بهره وری و ارایه مشاوره ها و توصیه های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، مباشرت برای ارایه خدمات عمومی و پیگیری امور اداری و اجرایی مراجعه کنندگان  نیز از ماموریت های این مراکز می باشد.

رییس سازمان مرکزی ادامه داد، برای کمک به تحقق برنامه ها و سیاست های کشاورزی، لازم است این مراکز با اطلاع و آگاهی از آن ها؛ به تبیین، تشریح و بیان این سیاست ها  اهتمام ورزند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پس از افتتاح نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان اصفهان، به بازدید از مجموعه مکانیزه کشت نشاء در شهرستان شهرضا پرداخت.

گفتنی است این مرکز توسط زوج مهندس کشاورزی در سال 1379 با مساحت تقریبی 23 هزار متر مربع شروع بکار کرده و در حال حاضر با تولید تقریبی 70 میلیون قطعه نشاء در سال، از قبیل سبزی و صیفی، گل و گیاهان دارویی در حال فعالیت می باشد.

در ادامه سفر دکتر رمضان نژاد به استان اصفهان، ایشان از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید به عمل آورده و در همین راستا با حضور در بخش های مختلف سازمان، به بیان توصیه هایی در خصوص روان سازی و تسهیل در ارایه خدمات به اعضاء و بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت.

لازم به ذکر است؛ در ادامه برنامه های سفر رییس سازمان مرکزی به استان اصفهان، دکتر رمضان نژاد با همراهی رییس و اعضای شورای سازمان استان، از مجهزترین مجتمع گیاه پزشکی و آزمایشگاهی خصوصی کشور با عنوان “ترنم سبز زاینده رود”  و همچنین گاوداری صنعتی “نامفر” گاوداری نمونه کشوری در سال 1396بازید به عمل آورد.

در آخرین مرحله از سفر یک روزه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به استان اصفهان، دکتر رمضان نژاد با شرکت در نهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که با حضور مهندس تقی پور؛ رییس سازمان استان اصفهان، مهندس کریمیان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر آهون منش، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان، دکتر قاضی عسگر؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مهندس محسن زاده کرمانی؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و تعدادی از اعضای سازمان برگزار شد؛ ابراز داشت: آرمان اساسی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی افزایش بهره وری است، این مراکز به تولید و انتقال دانش توسط بخش خصوصی و تامین فناوری های مورد نیاز عرصه تولید، کمک خواهند کرد.

وی گفت: ارایه خدمات فناورانه در حوزه های عمومی و تخصصی بخش کشاورزی موجب می شود که مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، به صورت خود اتکا فعال باشند و موجبات اجرای سیاست های دولت در زمینه بهبود و توسعه فضای کسب و کار و اشتغال نوین را در عرصه اقتصاد و کار تسهیل نماید.

مهندس کریمیان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به مثابه بازوی اجرایی بخش کشاورزی در تحقق اهداف وزارت کشاورزی در امر خصوصی سازی است. هدف گذاری بر این است که هدایت تمام امور قابل واگذاری توسط این سازمان انجام پذیرد. وی ادامه داد؛ انجام همه امور توسط دولت مصلحت نیست وافتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به موجب ابلاغیه وزیر در راستای اجرای همین سیاست است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قابلیت و ظرفیت های لازم را برای اجرایی کردن سیاست های مربوط به اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان را دارد.

دکتر قاضی عسگر؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز ابراز داشت: تفکر مهندسی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند در شرایط موجود و با محدویت های اقلیمی پیش رو، برای برون رفت از مسایل و مشکلات مبتلا به آن و پایداری کشاورزی مفید باشد.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان نهاد تخصصی و مردمی نقد، بررسی و عملکرد حوزه های اجرایی مختلف بخش کشاورزی در استان را در قالب پروژه های معینی با هدف کمک به هدایت و راهبری فعالیت ها توسط دستگاه های مسوول در دستور کار خود قرار دهد و استانداری مصمم به گسترش نقش بخش خصوصی است و این سازمان می تواند در این حوزه نقش محوری ایفا نمایند.