الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام خدمات حرفه‌ای حوزه محيط زيست

رییس سازمان مرکزی از معاون ریيس جمهور و رییس سازمان حفاظت محيط زيست خواستار شد

الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام خدمات حرفه‌ای حوزه محيط زيست

رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه‌ای به معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محيط زيست، الزام داشتن پروانه اشتغال برای انجام خدمات حرفه‌ای در حوزه محيط زيست را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم، شاهرخ رمضان‌نژاد در نامه خود به دکتر سلاجقه با اشاره به تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون هوای پاک، آورده است: قانون‌گذار یکی از عوامل و ابزار پایش و کنترل مستمر آلوگی هوا را، متخصصین محیط زیست تعیین و چنین مقرر داشته است که؛ “تمامی مراكز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه‌گیری، پايش و كنترل مستمر آلودگی هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط زيست (HSE) و به‌كارگيری متخصص محيط زيست می‌باشند.”

در بخش دیگیری از این نامه آمده است: به استناد بند (ع) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مذکور، پروانه اشتغال صادره این سازمان مجوز رسمی فعالیت تخصصی در بخش کشاورزی می‌باشد و مطابق ماده (۲) کلیه شاغلین حرفه‌ای موظف به اخذ پروانه اشتغال از سازمان می‌باشند.

همچنین ماده (۷) آیین‌نامه، زمینه‌های خدمات تخصصی را که انجام آن‌ها توسط مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم داشتن پروانه اشتغال است، برشمرده و چنین اشعار داشته است: “مهندسین کشاورزی ومنابع و محیط زیست می‌توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه‌اندازی، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید و خدمات کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهی رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون می‌باشد فعالیت نمایند”.

در نامه رییس سازمان مرکزی به رییس سازمان حفاظت محيط زيست، خواسته شده است تا به کلیه واحدهای موضوع تبصره فوق ابلاغ شود که شرط به‌کارگیری متخصصین محیط زیست داشتن پروانه اشتغال معتبر از این سازمان بوده و بازرسان و مامورین آن سازمان این موضوع را کنترل نمایند، تا بدین‌وسیله امکان نظارت بر حسن انجام کار متخصصین محیط زیست و اثربخشی حضور ایشان برای این سازمان فراهم گردد و از حداکثر ظرفیت قانونی ماده فوق استفاده گردد.