انتشار تقویم دوره های آموزشی 3 ماهه نخست سال 1400

به اطلاع اعضای، عوامل فنی و کارشناسان محترم سازمان می رساند:

با پیگیری های انجام شده توسط معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تقویم دوره های آموزشی مربوط به 3 ماهه نخست سال 1400 آماده و قابل بهره برداری می باشد.

لازم به ذکر است اعضای محترم سازمان می توانند برای اطلاع از دوره های در حال برگزاری و ثبت نام در دوره های برنامه ریزی شده، از طریق سامانه سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org با ورود به سامانه ی آموزش اقدام نمایند.

همچنین سایر علاقه مندان (غیرعضو) به حضور در دوره های آموزشی می توانند از طریق سامانه مدیریت جامع آموزش به نشانی https://lms.agrieng.org  اقدام نمایند.