باید با فرش قرمز پذیرای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی بود و در حوزه تولید محصولات گل‌خانه‌ای، سرمایه‌گذار جز تولید، نباید دغدغه دیگری داشته باشد. / سازمان به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی، به شدت و بر اساس قوانین با تخلفات احتمالی پیمانکاران برخورد خواهد کرد.

مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در جلسه هماهنگی با پیمانکاران نظام گل‌خانه‌ای استان که روز شنبه ۸خرداد۱۴۰۰ با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان و مدیران عامل شرکت‌های پیمانکاران نظام گل‌خانه‌ای استان برگزار شد، با اشاره به این‌که استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ با صدور تعداد ۱۲۴۱پروانه تاسیس به به مساحت ۴۸۰هکتار و صدور تعداد ۲۴۳‌پروانه بهره‌برداری به مساحت ۱۰۰هکتار، رتبه نخست توسعه گل‌خانه‌های کشور را به خود اختصاص داده تاکید کرد، باید با فرش قرمز پذیرای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی بود و در حوزه تولید محصولات گل‌خانه‌ای، سرمایه‌گذار جز تولید، نباید دغدغه دیگری داشته باشد.

مهدی تقی‌پور با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از سال ۱۳۸۹ به عنوان نخستین استان نسبت به سازمان‌دهی مهندسان ناظر و پیمانکاران نظام گل‌خانه‌ای اقدام کرده، افزود با توجه به سابقه بیش از یک دهه فعالیت عوامل فنی این بخش، سرمایه‌گذار تنها باید زمین خود را در اختیار پیمانکار قرار داده و پس از مدت قرارداد احداث سازه، سازه‌ای با کیفیت و بدون عیب و مورد تایید مهندس ناظر را تحویل بگیرد.

رییس سازمان با تاکید بر بخشنامه‌های فنی و اجرایی قبلی تاکید کرد پیمانکاران نظام گل‌خانه‌ای موظفند سازه گل‌خانه را پس از راستی‌آزمایی پروانه تاسیس متقاضی، بر اساس نقشه‌های دارای تاییدیه محاسبات بارگذاری سازه به همراه جزییات دقیق مصالح مصرفی که یک نسخه از آن در اختیار متقاضی و نسخ دیگر در اختیار مهندس ناظر و سازمان قرار می‌گیرد، در قالب قراردادهای تیپ ابلاغ شده تنظیم و پس از ثبت در سامانه سانکا، تحت نظارت دقیق مهندسان ناظر احداث کنند.

وی خاطر نشان کرد سازمان به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی به شدت و بر اساس قوانین با تخلفات احتمالی پیمانکاران از جمله ساخت سازه برای متقاضیان فاقد مجوز، تخطی از مفاد قراردادهای احداث سازه، عدم توجه به گزارشات تخلف صادر شده توسط مهندسان ناظر و عدم رعایت بخشنامه‌های ابلاغی، برخورد خواهد کرد و متخلفین در صورت لزوم بر اساس آرای هیات بدوی انتظامی سازمان از هرگونه فعالیت در این بخش به صورت دایم در تمام کشور محروم خواهند شد.

مهدی تقی‌پور همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر روند احداث سازه طی مراحل بازدید تعریف شده توسط مهندسان ناظر نظام گل‌خانه‌ای تاکید کرد و افزود بر اساس ضوابط ابلاغی، مهندس ناظر موظف است ظرف ۲۴ساعت نسبت به ارایه گزارش تخلف یا دستور توقف پروژه اقدام کند و این گزارشات توسط سازمان به سازمان جهادکشاورزی استان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه ارسال خواهد شد.

در این جلسه پنج نفر از مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار احداث سازه‌های گل‌خانه‌ای به نمایندگی از کلیه شرکت‌ها برای هماهنگی و ارتباط با سازمان انتخاب شدند.