برگزاری سمينار آموزشی رايگان “نقش کاه در جيره غذايی و تغذيه دام” در تاريخ 28 فروردين 1398

سمينار آموزشي رايگان “نقش کاه در جيره غذايي و تغذيه دام” همزمان با برگزاري شانزدهمين نمايشگاه صنعت دام، طيور و دامپزشکي؛ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، سمينار آموزشي رايگان ” نقش کاه در جيره غذايي و تغذيه دام ” همزمان با برگزاري شانزدهمين نمايشگاه صنعت دام، طيور و دامپزشکي؛ در محل سالن همايش هاي شرکت نمايشگاه هاي استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

شايان ذکر است اين سمينار با تدريس جناب آقاي دکتر ابراهيم قاسمي، از ساعت 18 تا 20 روز چهارشنبه مورخ 28 فروردين 1398 به مدت 2 ساعت و با ارايه گواهي نامه آموزشي معتبر برگزار خواهد شد.