برگزاری همایش تخصصی ” نقش کاه در جیره غذايی و تغذيه دام”

همايش تخصصي ” نقش کاه در جيره غذايي و تغذيه دام” هم‌زمان با هفدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، همايش تخصصي ” نقش کاه در جيره غذايي و تغذيه دام” به همت معاونت آموزشي و فني سازمان هم‌زمان با هفدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان در محل سالن همايش هاي نمايشگاه واقع در پل شهرستان برگزار شد.