برگزاری جلسه با هیأت تجاری از کشور روسیه به منظور گسترش تعاملات اقتصادی در زمینه کشاورزی

پيگيری تحقق يکی ديگر از برنامه های پنجمين دوره شورای سازمان با نگاه ویژه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان

در راستای تحقق برنامه های پنجمین دوره شورا، سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان روز يکشنبه مورخ 18 فروردين 1398؛ ميزبان هياتي تجاري از کشور روسيه بود. در این دیدار که با حمايت معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و با حضور رييس و تعدادي از اعضاي شوراي سازمان برگزار شد؛ پیرامون موضوعاتی از قبیل فعالیت های اقتصادی در بخش کشاورزی دو کشور، صادرات محصولات کشاورزی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین کشت فراسرزمینی بحث و رایزنی صورت پذیرفت و فرصت هاي همکاري هاي دو جانبه در اين خصوص مورد بررسي و توافق قرار گرفت.