برگزاری دوره آموزشی مسوولین فنی گل خانه – بخش اول از گروه سوم

دوره آموزشی مسوولین فنی گل خانه (بخش اول از گروه سوم) با حضور 15 نفر از علاقه مندان و به مدت 20 ساعت از تاریخ 17 لغایت 25 تیر 1398 در محل سازمان و با تدریس گروه اساتید برگزار شد.

لازم به ذکر است آزمون پایان این دوره نیز در تاریخ 25 تیر 1398 برگزار شد.