برگزاری دوره آموزشی “پرورش شترمرغ”

به آگاهی اعضا، بهره برداران و عوامل فنی محترم سازمان می رساند:

دوره آموزشی “پرورش شترمرغ” روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://sanka.agrieng.org (ورود از بخش سامانه آموزش) در این وبینار ثبت نام و گواهی دریافت نمایند.

🔖 مهلت ثبت نام در دوره (به شرط عدم تکمیل ظرفیت) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ می باشد.