برگزاری دوره آموزشی “پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی”

به آگاهی اعضا، بهره برداران و عوامل فنی محترم می رساند:

دوره آموزشی “پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی” روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ برگزار خواهد شد.
گفتنی است این دوره با تدریس سرکارخانم مهندس بحرینیان انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است لینک ثبت نام در وبینار و دریافت گواهی به نشانی https://sanka.agrieng.org (ورود از بخش سامانه آموزش) می باشد.
🔖 مهلت ثبت نام در دوره (به شرط عدم تکمیل ظرفیت) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ می باشد.