برگزاری دوره های آموزشی آنلاین قوانین و مقررات حیاتی در مدیریت کسب و کار

به آگاهی اعضا، کارشناسان و عوامل فنی محترم سازمان می رساند:

دوره های آموزشی آنلاین قوانین و مقررات حیاتی در مدیریت کسب و کار به شرح ذیل برگزار خواهند شد:

قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار
🔸 زمان: سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ساعت ۱۷ تا ۱۹
🔖 مدرس: جناب آقای محمد هادی محسنی

✅ قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم
🔹 زمان: سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت و ۴ خرداد ۱۴۰۰ / ساعت ۱۷ تا ۱۹
🔖 مدرس: جناب آقای امیر سرایداریان

✅ قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی
🔸 زمان: چهارشنبه ۵ و سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ / ساعت ۱۷ تا ۱۹
🔖 مدرس: جناب آقای مهرداد قاسمی

✅ قوانین و مقررات چک و سفته
🔹 زمان: چهارشنبه ۱۲ و سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ / ساعت ۱۷ تا ۲۰
🔖 مدرس: جناب آقای شنتیا مظاهری

لازم به ذکر است علاقه مندان به حضور در دوره های یاد شده می توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه‌ سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org (ورود به سامانه‌ی آموزش) اقدام نمایند.