برگزاری سمینار آموزشی “جعبه ابزار مدیریت کسب و کار با تاکید بر تجارت در حوزه کشاورزی”

سمینار آموزشی “جعبه ابزار مدیریت کسب و کار با تاکید بر تجارت در حوزه کشاورزی” ویژه مدیران عامل شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی.

به گزارش روابط عمومی سازمان، سمینار آموزشی “جعبه ابزار مدیریت کسب و کار با تاکید بر تجارت در حوزه کشاورزی” ویژه مدیران عامل شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است؛ حضور کلیه‌ی مدیران عامل در این سمینار الزامی ‌است.