برگزاری سمینار آموزشی مجازی “حل مسأله توصیه ‌نویسی در گل‌ خانه‌ها”

به آگاهی اعضا، بهره برداران و کارشناسان کشاورزی می رساند:

 معاونت آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با مشارکت کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی مجازی “حل مسأله توصیه ‌نویسی در گل‌ خانه‌ها” می‌نماید.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی روز پنجشنبه مورخ 14 اسفند ۱۳۹۹ ساعت 16 الی 19 و با تدریس آقای دکتر سید علی امامی؛ برگزار خواهد شد.

گفتنی است علاقه‌مندان به حضور در این دوره آموزشی، می‌توانند از طریق لینک https://webinar.eccim.com/ch/otagh200  در این سمینار حضور یابند.

لینک ورود به سامانه برای دریافت گواهی حضور در سمینار: https://lms.agrieng.org