برگزاری ششمين جلسه شورای سازمان

ششمين جلسه شورای سازمان در محل سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، ششمين جلسه شورای سازمان روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در محل اتاق جسات سازمان برگزار شد. در اين جلسه آقای مهندس توسلی مدیرعامل شرکت “سداد فدک” که مهمان این جلسه شورا بود، ضمن اشاره به بازدید خود از کشور روسیه، گزارش مبسوطی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی به این کشور ارایه و به سوالات اعضای شورا پاسخ داد.

در این جلسه هم‌چنین تصمیماتی در خصوص ساختار کارگروه‌های تخصصی مصوب شورا، به منظور روان‌سازی فعالیت کارگروه‌ها اتخاذ شد.

شایان ذکر است برنامه‌ریزی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کشت فراسرزمینی از جمله برنامه‌های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان است که در این جلسه در دستور کار قرار گرفت.