برگزاری هشتمین جلسه شورای سازمان

هشتمین جلسه شورای سازمان؛ با حضور رییس، اعضای شورا، معاونین و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد. […]

به گزارش روابط عمومی سازمان، هشتمین جلسه شورای سازمان عصر روز دو‌شنبه مورخ 15 بهمن ۱۳۹۷ در محل اتاق جسات و با حضور رییس، اعضای شورا، معاونین و مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس تقی پور به ارایه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان در حدفاصل جلسات هفتم و هشتم پرداخت.

در ادامه این جلسه؛ پیرامون مباحثی از جمله تسهیل و تعجیل در روند صدور پروانه فعالیت های بخش کشاورزی و چگونگی اجرای دستورالعمل صدور مجوز مراکز خدمات غیر دولتی بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید.