برگزاری وبینار آموزشی اصول آشنایی با راهبری شغلی در بخش کشاورزی

پیرو تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، وبینار آموزشی اصول آشنایی با راهبری شغلی در بخش کشاورزی با تدریس جناب آقای حمیدرضا مسلم؛ رییس اداره راهبری شغلی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان روز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 با حضور مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان برگزار شد.

در این وبینار آموزشی، وظایف و نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشریح و به سوالات حاضرین در وبینار پاسخ داده شد.

شایان ذکر است تفاهم نامه یاد شده با هدف:

– اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر و کارآمد در جهت ترویج فرهنگ خیر و احسان، نشر سنت‌های حسنه اسلامی، توسعه کمی و کیفی اقتصادی و اشتغال‌زایی برای گروه‌های هدف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

– گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری‌های جدید برای ایجاد اشتغال در رشته‌های کشاورزی و مشاغل مرتبط

– برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مددجویان عضو کمیته امداد

در تاریخ 22 آذر 1399 به امضای رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان رسیده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه اعضای سازمان با اولویت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان “راهبران شغلی” طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی که با تسهیلات اعطایی کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش اجرا می‌شود، فعالیت خواهند کرد.