تأثیر بسزای دانش مهندسان کشاورزی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در آیین گرامیداشت مقام مهندس و تقدیر از اعضای برگزیده سازمان در سال 1397 : تأثیر بسزای دانش مهندسان کشاورزی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.

به گزارش روابط عمومي سازمان، مهندس تقي پور در آیین گرامیداشت مقام مهندس و تقدیر از اعضای برگزیده سازمان که روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند 1397 در محل سالن همايش هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار شد؛ ابراز داشت: دانش مهندسان کشاورزی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تأثیر بسزایي داشته و خواهد داشت.

متن کامل خبر اين مراسم که توسط خبرنگار روزنامه سراسري نسل فردا تهيه و به چاپ رسيده، در زير قابل مشاهده مي باشد: