تسهیل صدور مجوزها، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید در بخش کشاورزی شده است

رییس سازمان در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱ با حضور در شهرستان کاشان و در دیدار فرماندار، کفیل رییس مجلس در حوزه انتخابی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل، مدیران جهاد کشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز ضمن تشریح اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی تاکید کرد: این سازمان با اصلاح فرایندهای صدور مجوزها، سازمان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک‌‌ترین نقطه ارتباطی با بهره‌برداران و ایجاد زیرساخت‌‌های الکترونیکی؛ علاوه بر تسهیل ارایه خدمات مربوطه به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از ترددهای اضافی ایشان بین ادارات و مرکز استان جلوگیری کرده که موجبات افزایش رضایت متقاضیان را به همراه داشته است.

مهدی تقی‌پور با اشاره به این‌که مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سراسر استان با بهره‌مندی از نیروی کارشناسی متخصص، تجهیز دفتر و اتصال به شبکه دولت به عنوان شعب سازمان در زمینه ارایه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی سازمان‌دهی شده‌اند افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با استفاده از این ظرفیت، موفق‌ترین استان در خصوص کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی بوده است به طوری که در حال حاضر میانگین زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان به کمتر از ۱۵ روز رسیده است.


در این نشست در خصوص درخواست کفیل رییس مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل برای تاسیس دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان‌های شمال استان نیز تبادل نظر صورت پذیرفت که مقرر شد پس از طی مراحل اداری بر اساس ضوابط و مصوبات شورای مرکزی و شورای سازمان استان در این خصوص اقدام شود.