تصویب شیوه‌نامه نظارت بر ساخت و سازهای واحدهای دامپروری

بیست و هشتمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اعضای شورا و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

در این جلسه، شیوه‌نامه نظارت بر ساخت و سازهای واحدهای دامپروری به منظور تایید انطباق نقشه‌هایی که توسط مهندسان مشاور تهیه می‌شود با مراحل احداث واحد به ویژه جانمایی قسمت‌های مختلف واحدهای دامپروری استان توسط مهندسان ناظر دامپروری دارای پروانه اشتغال از سازمان، مورد تصویب قرار گرفت.

این شیوه‌نامه با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و پشتیبانی از تولید؛ از طریق استفاده بهینه از فضای در اختیار متقاضیان، کاهش هزینه‌های احداث واحدهای دامپروری و رعایت اصول فنی و مهندسی احداث واحد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نظام جامع دامپروری و حصول حداکثر بهره‌وری تولید در واحدهای دامپروری به تصویب شورای سازمان رسید.

در این جلسه همچنین بودجه سازمان برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای سازمان تصویب شد.