تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۸

به آسانی در دوره‌های آموزشی مهارتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت سازمان ثبت‌ نام کنید.

تقويم دوره هاي آموزشي پاييز 1398 به همت معاونت آموزشي و فني سازمان تدوين و براي آگاهي اعضاي محترم به شرح زير مي باشد:

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با معاونت آموزشی و فنی سازمان به شماره 4-37815360-031 تماس حاصل فرمایید.