تكميل فرآيند برقراري ارتباط وب سرويس بين سامانه سماك و سانكا در حوزه ارجاع كار امور واحدهاي توليدي گلخانه

با همکاری مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، فرآيند برقراري ارتباط وب سرويس بين سامانه سماك و سانكا در حوزه ارجاع كار امور واحدهاي توليدي گلخانه تکمیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم، تبادل اطلاعات بين دو سامانه سانکا و سماک، علاوه بر مجوز صدور تاسيس گلخانه، فرایند های تمديد پروانه تاسيس، صدور پروانه بهره برداري و تمديد پروانه بهره برداري به سرویس تبادل اطلاعات هوشمند بین دو سامانه مذ کور ملحق و تحت پوشش وب سرويس مذكور  قرار گرفت.