توسعه الگوهای جدید و بهره‌ور گل‌خانه‌سازی از طریق اشاعه دانش فنی در بخش کشاورزی

به منظور بازنگری حداقل استاندارد‌های سازه‌های گل‌خانه‌ای در استان اصفهان که یکی از مصوبات پیشین کارگروه گل خانه و محصولات گل‌خانه‌ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بود، جلسه کمیته فنی این کارگروه در روز سه‌شنبه ۵مرداد۱۴۰۰ با حضور رییس کارگروه، معاون برنامه‌ریزی سازمان، نماینده دستگاه‌‌های اجرایی مربوطه، نمایندگان مهندسان ناظر، پیمانکاران و مهندسان مشاور نظام گل‌خانه‌ای استان در محل سازمان برگزار شد.

مهندس بقایی معاون برنامه‌ریزی سازمان در ابتدای جلسه در خصوص لزوم ایجاد یک دستورالعمل واحد و مشخص در زمینه حداقل شرایط احداث سازه‌های گل‌خانه‌ای با توجه به شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متنوع استان برای استفاده ناظران، مشاوران و پیمانکاران احداث سازه تاکید کرد.

وی افزود توسعه الگوهای جدید و بهره‌ور گل‌خانه‌سازی از طریق اشاعه دانش فنی در بخش کشاورزی محقق خواهد شد و با توجه به نیازهای تولیدات محصولات گل‌خانه‌ای، پیش‌بینی نوع سازه گل‌خانه منطبق بر اقلیم، از اساسی‌ترین اصول اولیه بهینه‌سازی تولید در این بخش می‌باشد.

مهندس افشین موسویان رییس کارگروه نیز به لزوم آشنایی کشاورزان و سرمایه‌گذاران با سازه‌های به روز و نحوه استفاده از آن اشاره کرد و وجود شیوه‌نامه حداقل شرایط لازم برای احداث سازه گل‌خانه به همراه آموزش بهره‌برداران این بخش را در افزایش کمیت و کیفیت محصولات گل‌خانه‌ای مهم برشمرد.

عضو شورای سازمان افزود به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع و واحد می‌بایست از دیدگاه کارشناسان خبره و با سابقه سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان برتر استان حداکثر بهره را برد.

مهندس مزدا نجفی نماینده مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان نیز ضمن اشاره به تاریخچه تدوین دستورالعمل‌های موجود در زمینه ساخت سازه‌های گل‌خانه‌ای در استان، بر لزوم به روزرسانی دستورالعمل‌های یاد شده منطبق بر شیوه‌های نوین گل‌خانه‌سازی در دنیا تاکید کرد.

شایان ذکر است در این جلسه حداقل استاندارد‌های سازه‌های گل‌خانه‌ای موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفت و کلیات آن تدوین شد و به منظور دست‌یابی به دستورالعمل واحد در این خصوص، این جلسات ادامه خواهد داشت.